<_qlymhk id="nrqll_"><_myaoygv class="gqwzi"><_nacp class="_bnsenu"><_uhqe id="dvswfboxb"><_xatthslw id="ehdxu"><_hisib class="evemkoqh"><_hyjo class="xyxemeh"><_jqvjt id="skzslho"><_ymjdrk id="hydomng">
网站首页
IGBT模块

产品介绍

芯能推出的IGBT模块采用沟槽结构的场截止技术(Trench Field Stop),沟槽元胞结构大大增加器件的功率密度,通过超薄片工艺制程(Ultra Thin Wafer Process)在芯片集电极端使用电场截止型(Field Stop)结构,从而显著降低器件的饱和导通压降(Vce(sat))和关断损耗(Eoff),对比上一代产品,器件功率损耗(导通损耗与开关损耗之和)降低了33%,配合搭载独立的等电压快速恢复二极管(FRD),适宜于各类开关应用。 模块采用标准封装,产品在严酷的环境下具有稳定一致的电参数和牢固的可靠性。

特点与优势:

  • 低饱和导通压降(Vce(sat));
  • 低开关损耗(Ets);
  • 高击穿电压(BVces);
  • 高短路电流耐量(Icsc);
  • 电参数重复性与一致性;
  • 高可靠性。
IGBT模块
产品参数
Product Name Voltage Class IC(nom) Housing Dimensions Configuration Packge
IF(nom)
XNG20PI12TL1S3 600V 20A L1 34×48×15.5mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG30PI12TL1S3 600V 30A L1 34×48×15.5mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG15PI24TL1S3 1200V 15A L1 34×48×12mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG25PI24TL1S3 1200V 25A L1 34×48×12mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG50PI12TL2S3 600V 50A L2 48×57×15.5mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG25PI24TL2S3 1200V 25A L2 48×57×15.5mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG40PI24TL2S3 1200V 40A L2 48×57×15.5mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG50PI24TL2S 1200V 50A L2 48×57×15.5mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG50DT12L2S 1200V 50A L2 48×57×15.5mm SixPack Three Phase Bridge -
XNG75DT12L2S 1200V 75A L2 48×57×15.5mm SixPack Three Phase Bridge -
XNG100I13TL2S 650V 100A L2 57×48×12mm I-Type NPC Inverter -
XNG150I13TL2S 650V 150A L2 57×48×12mm I-Type NPC Inverter -
XNG450I13KL3E 650V 450A L3 107.2×47×16.7mm I-Type NPC Inverter -
XNG50B24UC1S 1200V 50A C1 94×34×30mm Half Bridge -
XNG75B24UC1S 1200V 75A C1 94×34×30mm Half Bridge -
XNG75B24KC1S 1200V 75A C1 94×34×30mm Half Bridge -
XNG100B24UC1S6 1200V 100A C1 94×34×30mm Half Bridge -
XNG100B24KC1S 1200V 100A C1 94×34×30mm Half Bridge -
XNG150B24UC1S 1200V 150A C1 94×34×30mm Half Bridge -
XNG150B24KC1S 1200V 150A C1 94×34×30mm Half Bridge -
XNG150B24UC2S 1200V 150A C2 106×62×30mm Half Bridge -
XNG150B24KC2S 1200V 150A C2 106×62×30mm Half Bridge -
XNG200B24UC2S6 1200V 200A C2 106×62×30mm Half Bridge -
XNG200B24KC2S5 1200V 200A C2 106×62×30mm Half Bridge -
XNG300B24UC2S5 1200V 300A C2 106×62×30mm Half Bridge -
XNG300B24KC2S5 1200V 300A C2 106×62×30mm Half Bridge -
XNG450B24UC2S 1200V 450A C2 106×62×30mm Half Bridge
XNG450B24KC2S 1200V 450A C2 106×62×30mm Half Bridge -
XNG15PI24TC3 1200V 15A C3 107×45×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG25PI24TC3 1200V 25A C3 107×45×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG35PI24TC3 1200V 35A C3 107×45×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG40PI24TC3 1200V 40A C3 107×45×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG50PI24TC3 1200V 50A C3 107×45×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG50D24TC3S 1200V 50A C3 107×45×17mm SixPack Three Phase Bridge -
XNG75D24TC3S 1200V 75A C3 107×45×17mm SixPack Three Phase Bridge -
XNG100D24TC3S 1200V 100A C3 107×45×17mm SixPack Three Phase Bridge -
XNG25PI24TC3AS3 1200V 25A C3 107×45×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG40PI24TC3AS3 1200V 40A C3 107×45×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG50PI24TC4AS5 1200V 50A C4 122×62×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG50PI24TC4S5 1200V 50A C4 122×62×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG75PI24TC4AS5 1200V 75A C4 122×62×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG75PI24TC4S5 1200V 75A C4 122×62×17mm PIM Three Phase Input Rectifier -
XNG100PI24TC4S5 1200V 100A C4 122×62×17mm PIM Three Phase Input -
XNG150PI24KC4S 1200V 150A C4 122×62×17mm PIM Three Phase Input -
XNG100D24TC4S 1200V 100A C4 122×62×17mm SixPack Three Phase Bridge -
XNG150D24KC4A5 1200V 150A C4 122×62×17mm SixPack Three Phase Bridge -
XNG150D24KC4A5D 1200V 150A C4 122×62×17mm SixPack Three Phase Bridge -
XNG200D24KC4S 1200V 200A C4 122×62×17mm SixPack Three Phase Bridge -
XNG300B24LC5E 1200V 300A C5 152×62×17mm Half Bridge -
XNG450B24KC5A5 1200V 450A C5 152×62×17mm Half Bridge -
XNG600B24LC5E 1200V 600A C5 152×62×17mm Half Bridge -
XNG300B34KC5E 1700V 300A C5 152×62×17mm Half Bridge -
XNG450B34KC5A5 1700V 450A C5 152×62×17mm Half Bridge -
XNG600B34LC5E 1700V 600A C5 152×62×17mm Half Bridge -
XNG600B24LC5E-Y
1200V 600A C5 152×62×17mm Half Bridge ME4
XNG400DT08H4A-J11  750V 400A H4 140×112×21mm SixPack Three Phase Bridge HP1-DC2
XNG500DT08H4A-H11
750V 500A H4 140×112×30mm SixPack Three Phase Bridge HP1-DC2
XNG250D24TH4AH
1200V 250A H4 140×112×30mm SixPack Three Phase Bridge HP1-DC2
XNG550DT08H6A-H16
750V 550A H6 140×112×30mm SixPack Three Phase Bridge HP1-DC6
XNG600DT08H6A-H14
750V 600A H6 140×112×30mm SixPack Three Phase Bridge HP1-DC6
XNG400DT08XA-J11
750V 400A X 140×112×22mm SixPack Three Phase Bridge DC6i
XNG500DT08XA-H11
750V 500A X 140×112×30mm SixPack Three Phase Bridge DC6i
XNG550DT08XA-H16
750V 550A X 140×112×30mm SixPack Three Phase Bridge DC6i
XNG250DT12XA-H16
1200V 250A X 140×112×30mm SixPack Three Phase Bridge DC6i
XNG400DT08WA-CH11
750V 400A W 154.5×126.5×32 SixPack Three Phase Bridge HPD
XNG600DT08WA-CH11
750V 600A W 154.5×126.5×32 SixPack Three Phase Bridge HPD

<_ggryqtf class="zbhohjwc"><_ouzqmr id="mymfklj"><_olfh id="ztildhpnm"><_mzhdz class="jahfbfdl"><_ouwv id="xfqwh"><_rauhrwq class="jymkvwbyw"><_kmjzzm id="jlhgvr_sn"><_empbag id="r_o_znhg"><_nhiblb id="_rw_owdqf"><_tvqi class="rwvovd"><_vsrgyvhc id="btgjkz"><_isgqnz id="v_cftrrdb"><_acuzrgh id="uanelmqv">

友情链接/ LINKS    永利集团官网总站  永利集团有限公司  永利集团304am官方入口  永利集团88304官网  永利集团304am官方入口 

扫码了解更多
芯能商城